Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи! С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня
инж. Сашо Иванов

Последни новини

Заповед №172/07.04.2014г. на кмета на Община Сапарева баня за откриване на конкурс за избор на Управител на

На основание чл. 44,Ал.1  т.1 и т.7, ал.2 от ЗМСМА. чл.51а, ал.4. т.2 от Закона за общинската собственост,чл.38 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община Сапарева баня върху общинската част от капитала на търговските дружества и Решение  №6 от протокол № 25/01.11.2013г. на Общински съвет - гр. Сапарева баня се открива Конкурс за избор на „Управител на „В и К Паничище" ЕООД, гр. Сапарева баня.

 

Покана за провеждане на консултации за сформиране на съставите на СИК в община Сапарева баня, във връзка с произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България

        На основание чл.91, ал.1 и ал.2 от ИК, във връзка с Решение 97-ЕП от 08.04.2014г. на ЦИК, Решение №10-ЕП и Решение №11-ЕП от 09.04.2014г. на РИК гр. Кюстендил за определяне броя на членовете и съставите на СИК , Ви каня на 15.04.2014 година /вторник/ от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Сапарева баня в кабинета на кмета на консултации за определяне на съставите на СИК в община Сапарева баня.

 

 

Предстоящи събития

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез