Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня

Последни новини

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Директор” на детска градина „Св.Анна”, град Сапарева баня

І. Допуснати до интервю и защита на писмено предоставена стратегия на тема „Развитие на детската градина за период от 5 години" кандидати:

СЪОБЩЕНИЯ ДО: „МЕТА МИКС” ЕООД; „АЛ-ПЛАСТ” ЕООД; „АРТИСКУЛТУРА” ЕООД; „ВИЛЛА ФУТУРА” ЕООД; „ЕКОФОРСИС” ЕООД; „РИЛА ХОТЕЛС - ИВ” ЕООД; „КОРЕКТ ТТ ГРУП” ЕООД; „СТАР ПЪТ” ООД

На основание чл.32, ал.4 от ДОПК, община Сапарева баня - отдел МДТ съобщава на ВАСИЛ БОРИСОВ МАЛИНОВ, управител на фирма „МЕТА МИКС" ЕООД, с адрес: ПК 2000, гр.Самоков, общ. Самоков, ул. „Здравец"№200, че има издадени Покани за доброволно изпълнение на основание чл.4 и чл.9 от ЗМДТ  с изх. № 91/26.05.2020г. и изх. №009-9-1/26.05.2020г. Преписката се намира в община Сапарева баня, ул. „Германея" №1, ет.3, отдел МДТ, където може да се получат горепосочената покана.

На вниманието на:"Урматур” ЕООД; „Ал-пласт” ЕООД; „Артискултура” ЕООД; „Вилла футура” ЕООД; „Екофорсис” ЕООД; „Рила хотелс - Ив” ЕООД; „Корект ТТ груп” ЕООД; „Стар път” ООД

На основание чл.32, ал.4 от ДОПК, община Сапарева баня - отдел МДТ съобщава на МИЛЕНА ВЛАДИМИРОВА ДИМИТРОВА, управител на фирма „УРМАТУР" ЕООД, с адрес: ПК 2300, гр.Перник, общ. Перник, ул. „Кракра"№38, ап.12, че има издадени Покани за доброволно изпълнение на основание чл.4 и чл.9 от ЗМДТ  с изх. № 131/01.06.2020г. и изх. №1044-1/01.06.2020г. Преписката се намира в община Сапарева баня, ул. „Германея" №1, ет.3, отдел МДТ, където може да се получат горепосочената покана.

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез