Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня

Последни новини

Заповед №РД-08- 434/28.06.2019г. на Областния управител на обл. К-л във връзка с необходимостта от засилване на мерките за контрол и превенция по отношение на заболяването

На основание чл. 32 ал.1 във връзка с чл. 31, ал.1, т.1 от Закона за администрацията, чл. 128 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Заповед № РД 48-48 от 31.07.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите във връзка с необходимостта от засилване на мерките за контрол и превенция по отношение на заболяването Африканска чума по свинете. Решение на Областната епизоотична комисия обективирано в Протокол №РД-18-127/08.08.2019 г. и Решение на Областната епизоотична комисия обективирано в Протокол № РД-18-128 от 12.08.2019 г.

Съобщение за провеждане на консултации във връзка с предстоящи местни избори на 27 Октомври 2019г.

Г-н Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня ще проведе консултации с ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции в 44-тото Народно събрание на 16.08.2019 г. /петък/ от 15:00 часа в кабинетa си за определяне състава на ОИК в Община Сапарева баня  за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

 

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени!

 

 

Указания за опазване на земеделските имоти, горите, жилищата и имуществата на гражданите от ПБЗ -Дупница

Високите дневни температури през летните месеци създават предпоставки за възникването на пожари. В голяма част от случаите пожарите са в резултат от действието и бездействието на хората, а само малка част са в следствие на природни явления (главно мълниите при т. нар. гръмотевични бурии, самозапалване и др.). През последните години се забелязва увеличаване на пожарите предизвикани от изгаряне на стърнища и сухи треви с цел последващо изораване на земеделските земи. Сухата растителност способства за бързото разпространение на пожара и преминаването му в горски или овощни насаждения, което е сериозен, не само икономически и социален, но и екологичен проблем.

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез