Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи! С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня
инж. Сашо Иванов

Последни новини

Покана за информационна среща за представяне на възможности за кандидатстване по ОП" Развитие на човешките ресурси"

Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил организира информационна среща в Община Сапарева баня по повод представяне на възможности за кандидатстване по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР), оперативна програма „Добро управление" (ОПДУ) и оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР).

 

Информация за размера на средно годишно рентно плащане за землищата от община Сапарева баня, бласт Кюстендил за стопанската 2013/2014 година, съгласно §2е, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ

Информация за  размера на средно годишно рентно плащане за землищата от община Сапарева баня, бласт Кюстендил за стопанската  2013/2014 година, съгласно §2е, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗ.

 

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез