Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня

Последни новини

Заповед № РД-08-16/ 11.01. 2017г. на кмета на община Сапарева баня

На основание чл.44 ал.1 т.1 и чл. 44 ал.2 от ЗМСМА, чл.151 ал.4 от Закона за туризма и във връзка с чл.1, ал.2, чл.26 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на Община Сапарева баня, приета с Решение №8/21.11.2008 г., Протокол №15/21.11.2008г.

Заповед №РД-08-19/ 11.01. 2017г. на кмета на община Сапарева баня

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и Заповед №РД-22-02/09.01.2017 година на Областен управител на област Кюстендил,  във връзка  с констатирани  огнища  на високопатогенна Инфлуенца по птиците и опасността заболяването да проникне на територията на област Кюстендил и Решение на Областната епизоотична комисия от 06.01.2017 година за налагане мерки за недопускане проникването и разпространението на Инфлуенца по птиците на територията на община Сапарева баня 

Клип рекламира Сапарева баня като отлична туристическа дестинация

Рекламно видео ще популяризира община Сапарева баня на национални и международни форуми като отлична туристическа дестинация. Сапарева баня е една от българските ЕДЕН дестинации, която ще бъде рекламирана със свой клип. Проектът е на Министерство на финансите, а клиповете са изработени с европейско финансиране по проект „Комуникационна кампания за популяризиране на дестинациите ЕДЕН в България - второ издание". EDEN e акроним на European Destinations of ExcelleNce (най-добри европейски дестинации) и представлява инициатива, която популяризира моделите на устойчиво развитие на туризма на територията на целия Европейски съюз.

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез