Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи! С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня
инж. Сашо Иванов

Последни новини

Обявление във връзка с процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2015-2016 година за община Сапарева баня

Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2015-2016 година, на основание чл.72б, ал.3 и ал.4 по Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл.69 и/или заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересувани лица, че заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ ще се проведе по следния график:

 Община САПАРЕВА БАНЯ

 На 02.09.2015г. от 15,00 часа в ОСЗ - Сапарева баня ще заседава комисия за землищата на гр. Сапарева баня, с. Овчарци, с. Ресилово и с. Сапарево.

 

 

Обявление във връзка с процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2015-2016 година за община Дупница

Във връзка с процедурата по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2015-2016 година, на основание чл.72б, ал.3 и ал.4 по Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, уведомяваме всички собственици и ползватели на земеделски земи, подали декларации по чл.69 и/или заявления по чл.70 от ППЗСПЗЗ, както и всички заинтересувани лица, че заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ ще се проведе по следния график:

 Община Дупница

На 01.09.2015г. от 10.00 часа в ОСЗ - Дупница ще заседава комисия за землищата на с. Джерман, Крайни дол и с. Грамаде.

 На 01.09.2015г. от 12.00 часа в ОСЗ - Дупница ще заседава комисия за землищата на с. Пиперево, с. Самораново, с. Блатино и с. Дяково.

 

Покана за извънредно заседание на ОбС на 28.08.2015 г./петък/ от 10.15 часа

Извънредно заседание на ОбС на 28.08.2015 г./петък/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез