Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня

Последни новини

Протокол с класираните изпълнители, взели участие в V-ти МФФ "Сапарева баня-2019", под наслов "Мома пее, гора се люлее"

Днес  2 юни 2019г. в гр. Сапарева баня в залата на НЧ"Просветен лъч -1905", град Сапарева баня се състоя заседание на журито на  V-ти  Международен фолклорен фестивал - Сапарева баня 2019 - „Мома пее гора се люлее" в следния състав:

 Председател: проф. ДФН  Костадин Динчев

Членове:

1.Кирил Бельов - хореограф и арт мениджър

2.проф. Кирил Костов- преподавател и народен изпълнител

 

След подробно обсъждане на всички участници във фестивала, журито присъжда награди в категориите, както следва:

 

Обява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот – «Недвижим имот – ЧОС: поземлен имот №061001, в местността „Банско ливаге“ в землището на с. Сапарево с площ 23,073 дка”

На основание  чл.44,  ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 611 от Протокол №49/25.04.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-351/03.06.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Сапарево, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот -недвижим имот – ЧОС: поземлен имот №061035, в местността „Банско ливаге“ в землището на с. Сапарево, община Сапарева баня /АЧОС №819/21.06.2013г./ с площ 12,745 дка

На основание  чл.44,  ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 612 от Протокол №49/25.04.2019г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-352/03.06.2019г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Сапарево, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез