Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня

Последни новини

Национална кампания „ Великден за всеки- Дари празник за баба и дядо” в община Сапарева баня

Националната кампания „ Великден за всеки- Дари празник за баба и дядо” е инициирана от Омбудсмана на Република България г-жа Мая Манолова във връзка с наближаващите Великденски празници. Целта на кампанията е да бъдат подпомогнати възрастни хора, чиито пенсии са незначително  по-големи от определения от Правителството праг за подпомагане. Притежателите на ваучерите на стойност 20лв. могат да  ги изразходват  в над 5 000 магазина в цялата страна.

Списък на лицата в община Сапарева баня,които имат право да  получат ваучери:

 

Зaповед №РД-08-168/21.04.2016г. на кмета на община Сапарева баня относно недопускане на болестта - заразен нодуларен дерматит при едри преживни животни на територията на община Сапарева баня

         На основание чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА, на осн. чл.32 ал1. от Закона на администрацията, чл. 128 от ЗВМД, Заповед № РД-20-103/18.04.2016 г на Областния управител на област Кюстендил и Заповед № РД-11-571/13.04.2016 г на Изпълнителния директор на БАБХ относно  констатирани  огнища  на болестта заразен  нодуларен 

Съобщение във връзка с изпълнението на проект: „Подкрепа в семейна среда” и входирани заявления за заемане на длъжности: „Психолог”, „Социален работник” и „Логопед” в Център за услуги в домашна среда

 Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0098-C001 проект „Подкрепа в семейна среда”, финансиран по процедура BG05М9ОP001-2.002 „Независим живот” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., Община Сапарева баня обявява списък на подалите заявления и допуснатите кандидати за събеседване за длъжности „Психолог”, „Социален работник” и „Логопед” в „Център за услуги в домашна среда”.

 

 

 

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез