Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня

Последни новини

Oбява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на ПИ – ПОС с идент. №65365.57.2, местност „Пистата“ - 89 149 кв.м. и част от ПИ – ЧОС- 500 кв.м. от ПИ с идент. №65365.19.165, местност „Прогоно“ по кад. карта на гр. Сап. баня

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал.  2 и ал. 7 от ЗОбС,  чл. 11, ал.  1, чл. 14, ал. 1 и ал. 2, чл. 84, ал.1, т.1 и т.2, чл. 85, ал.1 и ал.2  и чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №68 от Протокол №5/28.02.2020г.   на Общински съвет

Важно съобщение за жителите на общините:Сапарева баня и Дупница, касаещо обществения транспорт по време на карантинния период!

Уважаеми жители на община Сапарева баня и община Дупница,

Във връзка с обявения карантинен период  с цел ограничаване на разпространението на Covid-19, бихме искали да Ви уведомим, че фирма ЕТ "Валентин Кюркчийски - Валдани- Даниела Гогова" , град Сапарева баня в качеството си на изпълнител по договор №6/29.01.2017г. сключен с община Сапарева баня след проведена обществена поръчка   за изпълнение на услуга с предмет:"Извършване на обществен транспорт на пътници по автобусни линии от областната и Републиканска транспортни схеми от квотата на община Сапарева баня, съгласно маршрутни разписания по 3 обособени позиции"  продължава да изпълнява задълженията си по договора съгласно указанията на Министерство на здравеопазването  при следното разписание в сила от 20.03.2020г., считано до отпадане на карантинния период:

гр. Дyпницa- с.Сапарево

(Пoнeдeлниĸ - Пeтъĸ)

08.00; 10:00;13:00;15:20;16:30;17:30;19:00

(Събота-Неделя)

08:00;10:00;14:00;17:00:19:00

 

Обява за открит публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – ПОС, намиращи се в гр. Сап. баня за поставяне на преместваеми търговски обекти

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОбС,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение №69 от Протокол №5/28.02.2020г.   на Общински съвет

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез