Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи! С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня
инж. Сашо Иванов

Последни новини

Покана за участие във I-ви Международен фолклорен фестивал Сапарева баня - 2015,който ще се проведе в рамките на 30 и 31 май 2015г. в град Сапарева баня

         Общинска администрация  Сапарева баня,Народно читалище „От-извора-2013" и ТВ „Родина", имат удоволствието да Ви поканят да  покажете  своето изкуствои умения на I-ви-я Международен фолклорен фестивал Сапарева баня - 2015,който ще се проведе в рамките на 30 и 31 май 2015г. в град Сапарева баня .

Покана за информационна среща за представяне на възможности за кандидатстване по ОП" Развитие на човешките ресурси"

Областен информационен център (ОИЦ) - Кюстендил организира информационна среща в Община Сапарева баня по повод представяне на възможности за кандидатстване по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР), оперативна програма „Добро управление" (ОПДУ) и оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР).

 

Информация за размера на средно годишно рентно плащане за землищата от община Сапарева баня, бласт Кюстендил за стопанската 2013/2014 година, съгласно §2е, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ

Информация за  размера на средно годишно рентно плащане за землищата от община Сапарева баня, бласт Кюстендил за стопанската  2013/2014 година, съгласно §2е, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗСПЗ.

 

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез