Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи! С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня
инж. Сашо Иванов

Последни новини

Заключителна пресконференция по проект:„Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня, чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения”

Община Сапарева баня има удоволствието да Ви покани на Заключителната пресконференция по повод представяне на осъществените  дейности, постигнатите цели и резултати, вследствие от успешната реализация на  проект: „Повишаване на квалификацията на служителите в общинска администрация Сапарева баня, чрез усвояване на нови и затвърждаване, развитие и надграждане на придобити знания и умения", придобити знания и умения" по сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № 

 

 

Обявление на Заповед № РД-08- 384/22.07.2015г. на кмета на община Сапарева баня относно забрана за ползването на питейна вода от 08:00 до 22:00 часа

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.2 от Наредба 1194 от 14.09.2004 година за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и чл. 115 от АПК, както и с настъпилото трайно засушаване и недостига на питейна вода на територията на община Сапарева баня

Обявления за провеждане на процедури за предоставяне на концесия с предмет и обект: Спортен комплекс - Футболен стадион с.Ресилово и спортен комплекс за спортна и тренировъчна дейност в поземлен имот с идент.65365.24.25

Днес 13.07.2015 год. ще бъдат публикувани в електронната страница на ДВ и НКР два броя обявления за провеждане на процедури за предоставяне на концесия с предмет и обект:

1.  „Проектиране и цялостно изграждане на спортен обект: Спортен комплекс  - Футболен стадион с.Ресилово в поземлен имот с номер № 027014, находящ се в землището на село Ресилово, община Сапарева баня, област Кюстендил, местност «Над селото» с площ от 15.005 дка, начин на трайно ползване - ливада, шеста категория, при съседи: имот № 027175, полска култура на наследници на Йордан Стойков Дашов, имот № 027067- полска култура на наследници на Георги Петков Сусанин, имот № 027012-полска култура на наследници на Васил

 

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез