Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи! С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня
инж. Сашо Иванов

Последни новини

Програма за I-ви Международен фестивал – „Сапарева баня 2015” Събота/ 30.05.2015г./

Откриване на фестивала в събота 30.05.2015г.  09:20 часа.

Програма ЗА I-ви Международен фестивал – „Сапарева баня 2015” Неделя / 31.05.2015г./

Начало на фестивала на 31.05.2015г. 09:00 часа.

 

ПРОТОКОЛ на основание чл. 37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ във връзка с постъпила Жалба вх.№ЖВ-14/15.05.2015г. от Цвета Кирилова Тодорова срещу Протокол от 04.05.2015г. на комисията назначена със Заповед № РД-08-133/17.03.2015г. на кмета на Община Сапарева баня

        Днес, 20.05.2015г., на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Заповед № РД-08-133/17.03.2015г. на Кмета на Община Сапарева баня и във връзка с постъпила Жалба вх.№ЖВ-14/15.05.2015г. от Цвета Кирилова Тодорова срещу Протокол от 04.05.2015г. на комисията назначена със  Заповед № РД-08-133/17.03.2015г. на Кмета на Община Сапарева баня се събра комисия в състав:

 

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез