Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня

Последни новини

Програма на IV-ти Международен фолклорен фестивал "Сапарева баня- 2018" под наслов "Мома пее, гора се люлее"

Тук можете да се запознаете с програмата   на IV-ти Международен фолклорен фестивал "Сапарева баня- 2018" под  наслов "Мома пее, гора се люлее".

Галерията в Сапарева баня е домакин на изложба-живопис „Приятели”

 Изложба-живопис на художниците Нетко Каблешков, Ценка Бакарджиева, Иван Пенев и Матей Матеев може да се разгледа в ГХГ „Васил Крапчански" в Сапарева баня. Събитието бе открито от писателя Михаил Калдръмов, който поздрави присъстващите и разказа повече за реализираната изложба.

 

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 052 състоящ се от подотдел 161-а на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня

На основание чл.44, aл.1, т.1 и т.7, aл.2 от ЗМСМА; чл. 112, ал.1, т. 1 от ЗГ; чл.55, ал.2 и ал. 3 във вр. с чл.50, т.4 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;   Решение № 195 от Протокол № 16/30.11.2016 г. и Решение № 408 от Протокол №33/28.02.2018 г. на Общински съвет гр. Сапарева баня и  и Заповед № РД-08-211/22.05.2018год. на кмета на Община Сапарева баня се организира  публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 052 състоящ се от  подотдел  161-а на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня. 

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез