Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня

Последни новини

Областен информационен център – Кюстендил организира конкурс за есе на тема: „България в ЕС: 10 години по-късно”

Конкурсът е отворен и право на участие имат лица, навършили 14 години, които биха желали за изразят своето становище по отношение на членство на България в ЕС. Всеки участник може да участва с едно есе. От авторите се очаква да споделят своето мнение за 10 годишното членство на България в ЕС и за мястото и ролята на страната ни в бъдеще.Есето трябва да съдържа максимум 1500 думи и да е авторско. Заедно с есето, участниците трябва да попълнят и изпратят формуляр за участие. 

Областен информационен център – Кюстендил организира конкурс за детска рисунка "Хората и Европа"

В периода 10 март - 20 май 2017г. мрежата от 28 информационни центъра за Европейски структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) провежда национална инициатива на тема: „Заедно за Европа", която е по повод отбелязване на три значими годишнини:

-       60 години Европейски социален фонд (ЕСФ);

-       10 години от присъединяването на България към ЕС;

-   6 години от цялостното функциониране на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ в Р.България. 

 

 

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез