Добре дошли!

Сапарева баня е един малък модел на красива България. Ръката на твореца е щедра – уникалната и дива природа на Рила планина, величието на връх Кабул и кристалните Седем рилски езера, атрактивните пешеходни маршрути, курортното селище Паничище с модерни почивни бази. Горещи минерални извори, емблемата на града – Гейзер-фонтан с температура 103 °С. Богато културно-историческо наследство – неолитното селище Кременик, античната Германея, средновековни църкви и манастири... Това е визитната картичка на община Сапарева баня. Вярвам, че позитивно мислене, съчетано със съвместна работа на местна власт, инвеститори и граждани, ще превърне града и общината ни в привлекателна туристическа дестинация. С пожелание за успехи!

Кмет на община Сапарева баня

Последни новини

Покана за редовно заседание на ОбС на 27.11.2015 г./петък/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

Редовно заседание на ОбС на 27.11.2015 г./петък/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния

 

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ №1 от 06.11.2015 г.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ  от ПРОТОКОЛ №1  от 06.11.2015 г.

Община Сапарева баня със спечелен проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020"

 Предстои подписване на договор с Управляващия орган на ОП "Развитие на човешките ресурси 2014-2020"  във връзка с подадено и  одобрено проектно предложение на община Сапарева баня  по процедура BG05M9OP001-2.002 "Независим живот".

 

Община Сапарева Баня
ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ
Влез